امروز : پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
مرکز
فرهنگیان
کشاورزی
علمی کاربردی
مهندسی
انجمن علمی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/17
128 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/15
35 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/17
128 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/15
35 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/01/28
77 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/15
5 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/10
30 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/11
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/18
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/18
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/17
128 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/15
35 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/10
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/03
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/19
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/02
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/17
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران - میدان ونک / ملاصدرا / شیخ بهائی / سالن همایش صدرا
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
35 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/30
20 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/08
28 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/03
23 روز مانده
شهر برگزاری :
شهر جیرفت